Du är här Startsida / Vigseln / Vigselstatistik
Vigselstatistik

Vigselstatistik

Publicerad den november 17, 2010

Antalet vigslar har under den senare delen av 90-talet ökat lite för varje år, under år 2000 blev det en kraftig uppgång.

År 2000 vigdes 40 269 par, vilket var 4 587 fler än året innan. Den stora uppgången var troligen på grund av millenieskiftet, året därefter sjönk antalet vigslar med 4 152. Giftermålstatistik från Statistiska Centralbyrån:

Att vara gift/sambo med barn tycks göra att man mår bra. 83 % av dessa uppger att de mår bra i lands-tingsförbundets vårdbarometer, där 20 000 svenskar svarar på hur de mår. Av ensamstående med eller utan barn svarar endast 75 % att de mår bra. Skriver Dagens Nyheter 9 februari 2001, Inrikes.

Vigselhistorik
I statistiska centralbyråns historiska statistik kan man utläsa att 1791 var ett rekordår som inte skulle överträffas på nästan 2 sekler. Hela 23 786 giftermål ingicks då. Med en folkmängd på knappt 2.2 miljoner motsvarar det omkring 11%. I början av 1900-talet, då Sverige hade en befolkning på drygt 5 miljoner ingicks i medeltal drygt 30 000 äktenskap om året. Omkring 1950 hade siffran stigit till 60 000 med en folkmängd på ca 7 miljoner.

1986 sjönk siffran markant. Då var det bara knappt 39 000 äktenskap som ingicks, samboförhållandena hade tagit överhanden. Men 1989 – då nya regler för änkepensionen infördes, steg antalet vigslar till rekordartade 108 919 stycken. Sedan då har det dessvärre bara gått utför. År 1993 var vi nere i 34 005 ingångna äktenskap. Bortsett ifrån rekordåret 1989 har det totala antalet vigslar sjunkit uppseendeväckande under de senaste åren.

Giftasåldern
Under andra hälften av 1800-talet var den vanligaste äktenskapsåldern 25-29 år. Under krigsåren på 40-talet sjönk äktenskapsåldern något, framförallt för kvinnor. Idag är de flesta som gifter sig jämnåriga, den vanligaste åldern för att ingå äktenskap är 25-29 år. 1993 var medelåldern i snitt 30,9 år för män som inte varit gifta tidigare. För kvinnor var den 28,3 år. Medelåldern vid vigsel för dem som gifte om sig var 45,8 år för män och 41,5 för kvinnor.

Sambostatistik
De flesta som gifter sig nuförtiden har bott tillsammans en längre tid. Många har också barn. Statistiken visar att flertalet levt samman i mer än 2 år innan de gifte sig. Ett ökat fritt sammanboende tycks vara en internationell företeelse, men än så länge är det betydligt vanligare i Sverige och Danmark än på andra håll i världen. Idag är det nästan dubbelt så många kvinnor som män i åldern 20-24 år som är sammanboende. Närmare 75% av de sammanboende kvinnorna och 85% av männen i denna åldersgrupp är ogifta. I Sverige tycks det vara mest populärt att leva sambo i de norra länen. Den högsta andelen finns i Jämtlands, Gävleborgs och Norrbottens län. Av statistiken framgår också att äktenskap står högst i kurs i Jönköpings och Hallands län, som har landets lägsta andelar samboförhållanden.