Du är här Startsida / Mode & Skönhet / Tips inför ditt köp av brudklänning
Prova

Tips inför ditt köp av brudklänning

Publicerad den november 22, 2010

Vi har samlat ihop värdefulla tips och information som kan vara av stor hjälp och betydelse när du köper brudklänning i en bröllopsbutik.

Rekommendationerna är sammanställda av Bröllopstorget genom noga granskning av gällande konsumentköplag, tidigare fall och praktiska problem som uppstår vid köp av brudklänningar. Situationen för inköp av brudklänning är lite mer omfattande än att handla vanliga kläder och kan därför inte jämställas med vanliga klädbutikers riktlinjer och policy för köp.

Innan du beger dig ut för att köpa din drömklänning, tänk på följande:

Priset

Det pris man kommer överens med säljaren om är det som gäller. Trots att muntliga avtal alltid gäller före är det väldigt viktigt i detta sammanhang att på kvittot få nedskrivet vad som ingår i priset och vad som överenskommits med säljaren. Det är vanligt att man lägger på ytterligare avgifter vid senare nödvändiga justeringar av brudklänningen. Därför bör du redan med säljaren komma överens om vilka ändringar som ingår i priset och vilka extra kostnader som möjligen kan uppstå i efterhand. Ändringar som uppstår pga att brudklänningen inte är i det skick som säljaren utlovat ska alltid säljaren stå för enligt konsumentköplagen. Det kan t.ex. vara småfel som lösa sömmar.

Är brudklänningen begagnad?

Om brudklänningen är begagnad bör du få skälig rabatt eller någon kompensation. Begagnad är brudklänningen i alla fall där den inte är i nytt skick, t.ex. att den har varit uthyrd eller provad så mycket att man kan se ett visst slitage. Säljaren har upplysningsplikt och måste därför informera om brister eller annat som påverkar skicket av brudklänningen. En smutsig sorgkant på klänningen är en brist och här bör därför säljaren upplysa att det måste klippas bort och läggas upp eftersom det kan innebära att en kemtvätt inte får bort sådan smuts. För att få bort denna typ av smusts måste brudklänningen blötlägges vilket kan påverka skicket väsentligt beroende på vilket tyg den består av. Trots att kemtvätt är en mildare form av tvätt så innebär även det ett visst slitage på klänningen.

Blir du lovad kemtvätt?

Normalt sett brukar butiken stå för kemtvätt om klänningen har blivit smutsig där, annars ska du få skälig ersättning för din kostnad att själv lämna brudklänningen på kemtvätt. Om du blir lovad kemtvätt, se till att det även står på kvittot. Trots att säljaren lovar att smuts kommer gå bort i kemtvätt finns det inga garantier att det gör det. Som konsument är det viktigt att inte betala hela köpesumman förrän du granskat klänningen efter tvätt ifall en tvist uppstår.

Handpenning och betalning

Om du inte får med dig klänningen ut ur butiken i det skick säljaren utlovat ska du inte heller betala fullt pris, gör du det kan det innebära en del problem för dig. Du har laglig rätt att kvarhålla en skälig del av betalningen tills dess brudklänningen avlämnas till dig. Man brukar då lämna en s.k. handpenning som representerar kostnaden för säljaren som uppstår om inte köpet genomförs (full betalning erläggs). För brudklänningar bör denna inte vara över 40%. När du lämnar handpenningen ska du få ett kvitto där det också framgår vad som ingår i köpet. Trots att du betalat handpenning är det säljaren som ansvarar för brudklänningen ända tills dess att full betalning gjorts och brudklänningen är överlämnad till dig.

Avbeställning

Så länge du inte fått din brudklänning som du erlagt handpenning för har du rätt att avbeställa köpet. Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet eller kräva betalning. Du ska få tillbaka handpenningen utom den del som innebär särskilda kostnader säljaren haft för avbeställningen. t.ex. frakter, kemtvätt och övriga kostnader som upstått för att butiken inte blivit av med brudklänningen. Butiken måste kunna bevisa dessa merkostnader för att kunna dra av det på handpenningen. Om dessa kostnader är större än handpenningen måste du ersätta mellanskillnaden.

Fel på brudklänningen

När brudklänningen utlämnas till dig ska du syna att den är i det skick som säljaren utlovat. Det är naturligtvis bäst att kontrollera brudklänningen på plats när du tar emot den, men det går också bra att kontrollera den vid senare tillfälle (dock inom två månader). Om brudklänningen har väsentliga fel än vad som överenskommits har du rätt att antingen vänta med att betala, kräva att felet avhjälps, kräva en ny felfri vara, få prisavdrag, få ersättning för reparation eller häva köpet och få pengarna tillbaka. Du kan också få rätt till skadestånd i vissa fall.

Väsentliga fel är när brudklänningen är oduglig för ändamålet, har synliga och funktionella fel som t.ex:

– Storleken är avsevärt större eller mindre än vad som överenskommits
– Levereras smutsig eller i dåligt skick som t.ex. tydliga veck, rispor m.m.
– Svettlukt som inte gått bort trots kemtvätt.
– Trasiga eller lösa sömmar, broderier eller annat som tydligt påverkar utseendet
– Omtvättad så mycket att brudklänningen är i synbart sämre skick

Brudklänningen är felaktig om dess egenskaper inte stämmer överens med vad säljaren har lovat muntligen eller skriftligen.

Upptäcker du fel på brudklänningen måste du så fort som möjligt göra en reklamation, vilket innebär att du muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att du inte godtar brudklänningen. Enligt konsumentköplagen har du då rätt att kräva rättning eller (lagändring 1 juli 2002) en helt ny brudklänning om det inte innebär oskäliga kostnader för säljaren. Rättningar ska inte kosta dig någonting. Om det inte är möjligt att rätta till felet eller det tar orimlig tid har du rätt att begära prisavdrag som svarar mot felet, kräva ersättning för att själv rätta till felet eller om felet är av väsentlig betydelse, häva köpet helt och hållet. Om du häver köpet ska du få tillbaka alla betalda pengar samt ränta på återbetalat belopp.

När ett fel uppstår har du också rätt till skadestånd för de kostnader som uppstått i samband med rättningen eller hävt köp. Det kan t.ex. vara kostnader där du varit tvungen att ta ledigt för att hämta/lämna brudklänningen, kostnader för extra resor m.m. Skadeståndet är bara reella kostnader som du kan bevisa med t.ex. kvitton, löneavdrag, reparationskvitton m.m.

Försenad leverans

Om brudklänningen inte kan levereras inom den tid säljaren lovat och om du inte varit orsak till förseningen har du rätt att hålla inne med betalningen. Du kan faktiskt också häva köpet om inte säljaren kan försäkra dig om att du hinner få brudklänningen i tid före bröllopet eller i så pass rimlig tid innan så att du kan hitta en ny brudklänning (senast rimliga leveranstid torde vara en månad innan bröllopet). En hävning av köpet ska du alltså få om tidpunkten för leverans är så pass nära bröllopet att det har en väsentlig betydelse för dig (t.ex. risken att vara utan brudklänning på bröllopet). Det förutsätter naturligtvis att ni informerat säljaren om tidpunkten för bröllopet.

Problem/Tvist

Uppstår det problem eller tvist med ditt köp;
1. Börja alltid med att sakligt förklara vad du tycker är fel och framför dina krav till butiken direkt.
2. Om ni inte kommer överens, kontakta först din konsumentvägledning i din kommun.
3. Kan ni ändå inte komma överens med butiken med deras hjälp kan ni inom 6 månader gå vidare med en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.